Raspberry Pi som ADS-B-mottagare

Automatic dependent surveillance-broadcast, ADS-B, är ett transpondersystem för flygplan, likt AIS för fartyg. Flygplanets transponder sänder ut signaler, på 1090 MHz, i vilket det talar om flygplanets position, höjd, fart et.c.

Dessa signaler kan naturligtvis tas emot och avkodas, vilket är vad min utrustning nu gör.

Utrustningen består av en billig DVB-T-sticka från E-bay, egentligen avsedd för TV-mottagning, och en Raspberry Pi.
Jag har funderat på detta ett tag, och haft grejerna liggande. Efter att ha läst en artikel i senaste numret av QTC, fick jag tummen ur.

Det fungerar bättre än förväntat, med den decimeterhöga medföljande antennen placerad på fönsterblecket (norrut) får jag in signaler från Gävle i norr, Karlstad och Töreboda i väster respektive sydväst. I norrost har jag sett flygplan ute över Ålands hav.

ads-bSöderut går det, självklart med tanke på antennens placering, sämre. Planen försvinner i trakten kring Flen. Det vore intressant att se räckvidden med en seriös antenn, placerad helt fritt.

Sammanfattningsvis ett enkelt, billigt och väldigt intressant projekt, som dessutom ger möjlighet till intressanta vågutbredningsstudier på högre band.

ads-b2